Dette er nettsiden til Nordensvei Borettslaget. Her finner du informasjonen du trenger som beboer

Vil du sitte i styret?

  • 2021.02.18

Vi trenger forslag til nye styremedlemmer, som skal foreslås foran generalforsamling 24.03.2021

Grip sjansen nå og meld ditt kandidatur dersom du ser deg selv eller en nabo som passe inn i et av de ledige vervene! Det er et ønske om at styret har kjønnsmessig fordeling, så vi oppfordrer begge kjønn til å melde seg. Nyere andelseiere er hjertelig velkommen!

Det skal velges:

3 ordinære styremedlemmer for 2 år

2 varamedlemmer for 1 år

Medlemmer til valgkommiteen for 1 år 

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av beboerne, så det er viktig med engasjerte styremedlemmer. Styret har blant annet ansvaret for å håndtere henvendelser, prioritere og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver, holde styremøter, følge opp prosjekter og samarbeidspartnere. Styrevervet er honorert. 

Vi hører gjerne fra personer med kompetanse innen digitalisering, HMS, økonomi, VVS og byggteknikk. 

Spørsmål og forslag til kandidater kan sendes innen 10.03.2021 til:

E-post: styret@nordensvei.no  eller om det legges en lapp i en av styrepostkassene i 209 – 215 og 219. 

Forslaget må inneholde kontaktinformasjon

Med vennlig hilsen 

Styret i Nordensvei Brl. 


Siste nyheter

Vil du sitte i styret?
Vi trenger forslag til nye styremedlemmer,...