Styret

Navn Stilling
Geir Halvorsen Styreleder
Morten Sørlie Styremedlem
Anne Marie Devold Nordraak Varamedlem
Solveig Johansen Styremedlem
Canisius Habyarimana Styremedlem
Hege Karlsen

Skjetten - 5. Des
1 ºC

Siste nyheter

Koronaregler for Lillestrøm kommune
Oppdaterte koronaregler i dag: